• Tex­ti­val — För lit­ter­a­turen utan­för mitt­få­ran,
    med den textbaser­ade kon­sten i fokus