TEXTIVAL : GIBCA EXTENDED 2015 : SAMMANFATTAT

Sep­tem­ber : Okto­ber : Novem­ber : 2015
Tex­tivals med­ver­kan under Göte­borg Inter­na­tio­nella Konst­bi­en­nals utvid­gade program/GIBCA Extended.

::::::::::::UTMED STRÄCKAN KASTELLGATAN-KONSTEPIDEMIN : En histo­ri­e­skri­vande pro­me­nad. 9 sep­tem­ber. Göte­borg.  Läs mer här.

Aff­rah Nas­ser
Anna Fock
Lisa Lar­s­dot­ter Peters­son
Nor­diska Folk­hög­sko­lans Tec­ken­språks­ut­bild­ning + ele­ver från kur­sen Text & Bild: Simon Anders­son, Ali­cia Dahl, Linda Dahlsten, Malin Pio, Malin Sun­din och Mar­kus Vik. Andrea Anders­son, Anna Karin Ber­tils­son, Camilla Claes­son, Pet­ter Flem­berg, Eli­za­beth Grön­berg, Isa­belle Lund­berg, Lena Nord­kvist, Hanna Nordqvist, Bac­ke­lin Frida Lund­berg, Han­nah Dich­ter och Frida Nils­son hand­ledda av Vega Ran­stam och Malin Bengtson

::::::::::::ETT RUM TILL. Säsongs­av­slut­ning för Buss­bib­li­o­te­ket. I sam­ar­bete med Rätt­Buss. 24–27 sep­tem­ber. Stockholm-Järntorget-Röda Sten-Stockholm.
Med utflykt till Röda Sten, i sam­ar­bete med Ste­fan Cui/Kul­turUng­dom.

Anders Johans­son — - — Anton Göran­son — - — Brev­no­vel­ler — - — Chris­ter Boberg
Elin Call­mer — - — Glänta — - — Ingen Män­ni­ska är Ille­gal– — - Jacob Schill
Jana Frö­berg — - — Kári Tuli­nius — - — Moa Lenngren — - — Per­nilla Myrne
Pål Eggert — - — queer*bygd — - — Robert Fux — - — Rätt­Bus­sens egna mot­tag­ning: Bok­dok­torn Scen­konst­gui­dens Matilda Johans­son — - –Sop­hie Erland­son
TEG Publishing och Anders Teglund — - — Tove Niska­kari– — - Trom­bone för­lag
Val­gerður Þórodds­dót­tir — - — Vanda Lönngren — - — Ver­bal förlag

Se pro­gram­met här.

:::::::::::: MED SAMMA GÅNG. 19 sep­tem­ber, 10 okto­ber och 14 november

Zei­nab El-saneh ::::: Kairo/Egypten, Marsa Matruh / Egyp­ten
Stina Nilss ::::: Mollaryd/Sverige, Jönköping/Sverige
Sofia Hög ::::: Arcata/Kalifornien USA, Gotland/Sverige
Selda Goro­velli ::::: Lushnjë/Albanien, Tirana/Albanien, Bryssel/Belgien
Run For Your Life ::::: Kiruna-Paris, Härnösand/Sverige
Nina Vur­delja ::::: Belgrad/Serbien, Sarajevo/Bosnien och Her­ze­go­vina
Magda Latuch ::::: Jasło/Polen, Warszawa/Polen
Jana Koci­sova ::::: Warszawa/Polen
Anika Zińc­zuk ::::: Warszawa/Polen
Ame­lie Lar­s­son ::::: Gotland/Sverige

Se mer på GIBCAS hem­sida här.

Om 19 sep­tem­ber
Om 10 okto­ber
Om 14 novem­ber

:::::::::: TEXTRAKT: EN TEXTUR, ELLER EN GEMENSAM TID. 24 okto­ber. Möln­lycke.
I sam­band med Elin Stål­ham­mars och Malin Lagers ver­nis­sa­ger.
Tack Möln­lycke kul­tur­hus med Bodil Hed­berg Peter­son i spet­sen.
Se mer här.

:::::::::: REAKTIONERTEXTKONSTNÄRER MÖTER GUERLAINSAMLINGEN. 7 novem­ber. Skär­hamn.
I sam­ar­bete med Nor­diska akva­rell­mu­seet och deras utställ­ning ‘Dona­tion Flo­rence & Daniel Guer­lain’.
Tack Daniel Lin­dell och muse­ets konstpedagoger.

Eiríkur Örn Norð­dahl
Nasim Aghili

Se mer här.
Läs Eiri­kurs text här.

:::::::::: Och , tusen TACK till alla er som varit med och gjort pro­gram­met — inte­ra­ge­rat — läst — brå­kat — väns­lats — vänt — skri­vit — vand­rat — lyss­nat — pra­tat — frå­gat — teck­nat — fotat — dis­ku­te­rat — delat — varit det ni är.

Aff­rah Nas­ser — - Alex Ber­man — - Ali­cia Dahl — - Ame­lie Lar­s­son — - Anders Johans­son
Anders Teglund — - Andrea Anders­son — - Anika Zińc­zuk — - Anna Fock — - Anna Piszczek
Anna Karin Ber­tils­son — - Anton Göran­son — - Brev­no­vel­ler — - Bodil Hed­berg Peters­son
Bok­dok­torn — - Camilla Claes­son — - Chris­ter Boberg — - Daniel Lin­dell — - Dorna Aslan­za­deh
Ebba Kul­neff — - Eiríkur Örn Norð­dahl — - Eli­za­beth Grön­berg — - Elin Call­mer
Elin Stål­ham­mar — - Epp Laas — - Eryk Mesek — - Fiona — - Frida Berglund
Frida Lund­berg — - Frida Nils­son — - GIBCA Exten­ded — - Glänta — - Gun-Britt Bäck­man
Han­nah Dich­ter — - Hanna Nordqvist — - Ingen Män­ni­ska är Ille­gal — - Iwo Mesek
Isa­belle Lund­berg — - Jacob Schill — - Jana Frö­berg — - Jana Koci­sova — - Jens Klit­gaard
Joel Val­mari — - Jonas — - Jonte Nynäs — - Kári Tuli­nius — - Klara Alberts­son
Kristian Borg — - Kul­turUng­dom — - Lena Nord­kvist — - Lina Tör­nqvist — - Linda Dahlsten
Lin­néa Axels­son — - Lisa Lar­s­dot­ter Peters­son — - Lukasz Mesek — - Magda Latuch
Malin Bengt­son — - Malin Lager — - Malin Pio — - Malin Sun­din — - Mar­kus Vik
Maria Lager — - Moa Lenngren — - Möln­lycke Kul­tur­hus — - Nasim Aghili — - Nina Vur­delja
Nor­diska akva­rell­mu­seet — - Nor­diska Folk­hög­sko­lan — - Olaf Mesek — - Per­nilla Myrne
Peter Oijens — - Pet­ter Flem­berg — - Pål Eggert — - Queer*bygd — - Robert Fux
Run For Your Life / Rikste­a­tern — - Rätt­Buss — - Röda Sten
Scen­konst­gui­dens Matilda Johans­son — - Selda Goro­velli — - Simon Anders­son — - Sofia Hög
Sop­hie Erland­son — - Ste­fan Cui — - Stina Nilss — - TEG Publishing — - The­rese Ytter
Tove Niska­kari — - Trom­bone för­lag — - Val­gerður Þórodds­dót­tir — - Vanda Lönngren
Vega Ran­stam — - Ver­bal för­lag — - Zei­nab El-saneh

Om vi glömt någon här: för­låt! Vi har egent­li­gen inte glömt er, hur skulle vi kunna