Arkiv : Text för plats

Här är lite av det som hänt inom pro­jek­tet Text för plats:

2013

Text för plats: för avskaf­fande av våld mot kvinnor

Text för plats och till Bor­länge 30 november

Tex­tival tar lekens plats i Malmö

v a t t e n p o e s i

Konst som mot­stånd med Vanja Hermele.

 

2012

Konst som mot­stånd. PUSSY RIOT