Bilder / Textrakt 2013

18 maj.
Textrakt / Fjäl­lasti­gens dag. Mollaryd

Foto: Anna Severin

Foto: Anna Severin

Foto: Anna Severin

Foto: Anna Severin

 

Foto: Anna Severin

 

10 augusti.
Ord­lop­pis och poe­si­pub. Mol­la­ryd

Foto: Sofia Hög

31 augusti.
Text för räls, tåg och per­rong. Mol­la­ryd och Fristad

7–8 sep­tem­ber.
Radi­cal Ima­gi­na­tion at the Play round / Herr­ljunga kon­strunda + GIBCA. Mollaryd