Kontakt

När våra läp­par talar tillsammans

 

Det är vi som gör Textival Litteraturfestival 2016

Program, struktur, sam­ar­be­ten, press: Therese Ytter, 0735-915076,

Textmässa, program, samarbeten, ekonomi: Stina Nilss, 0702–30 36 53,

Program, press, samarbeten: Victoria E. Kiss, 0703-151733,

Program, plats, press, web, samarbeten: Agnes Berg, 0733-726510,

Bar­nens Tex­tival, pro­gram, sam­ar­be­ten: Tove Niska­kari,

Barnens Textival, program, samarbeten: Anna Mattison,

 

Tex­tivals utflyk­tande pro­gram och pro­jekt / Textrakt:
Stina Nilss, 0702–30 36 53,

 

Allt som inte går att kate­go­ri­sera: