Kontakt

När våra läp­par talar tillsammans

 

Det är vi som gör Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016

Pro­gram, struk­tur, sam­ar­be­ten, press: The­rese Ytter, 0735–915076,

Textmässa, program, samarbeten, ekonomi: Stina Nilss, 0702–30 36 53,

Pro­gram, press, sam­ar­be­ten: Victo­ria E. Kiss, 0703–151733,

Program, plats, press, web, samarbeten: Agnes Berg, 0733-726510,

Bar­nens Tex­tival, pro­gram, sam­ar­be­ten: Tove Niska­kari,

Bar­nens Tex­tival, pro­gram, sam­ar­be­ten: Anna Mat­ti­son,

 

Tex­tivals utflyk­tande pro­gram och pro­jekt / Textrakt:
Stina Nilss, 0702–30 36 53,

 

Allt som inte går att kategorisera: