Kontakt

När våra läp­par talar tillsammans

 

Det är vi som gör Textival Litteraturfestival 2016

Program, struktur, sam­ar­be­ten, press: Therese Ytter, 0735-915076,

Text­mässa, pro­gram, sam­ar­be­ten, eko­nomi: Stina Nilss, 0702–30 36 53,

Pro­gram, press, sam­ar­be­ten: Victo­ria E. Kiss, 0703–151733,

Pro­gram, plats, press, web, sam­ar­be­ten: Agnes Berg, 0733–726510,

Barnens Textival, program, samarbeten: Tove Niskakari,

Barnens Textival, program, samarbeten: Anna Mattison,

 

Textivals utflyktande program och projekt / Textrakt:
Stina Nilss, 0702–30 36 53,

 

Allt som inte går att kate­go­ri­sera: