Textival Litteraturfestival 2007

  • Program 2007
  • Tex­tival 2007 loc­kade 32 utstäl­lare och flera hundra besö­kare. En panel­de­batt kring “Den goda lit­te­ra­tu­ren” med Svante Wey­ler, Athena Far­roukz­had, Sabina Ögren och Andrés Stoo­pen­daal mode­re­ra­des av Olav Uns­gaard. Semi­na­rier hölls av Lars Wiberg, Ber­til Falk, Jan Bie­lecki och Pär Thörn.
    På kväl­len läste Johan­nes Anyuru, kol­lek­ti­vet G=T=B=R=G (Athena Far­roukz­had och Linn Krage Hansén) och Vidya upp­trädde. DJs var Kolo­nis Christian Pal­lin och Clan­de­s­tions Alek­san­der Motturi.